kulczykinvestments.com stats and valuation

Pease note, that we are not promoting, linking to, or affiliated with kulczykinvestments.com in any way. We are just displaying kulczykinvestments.com publicly available data & statistics for analysis purposes.
Basic Information
Alexa Rank2427697
Backlinks0
Page Authority0/100
Domain Authority0/100
Moz Rank0/10
Pageviews453/ Day
Worth992.8
Last Updated: 25 Feb 2016
Website Information
Title
KULCZYK INVESTMENTS
Important Html Tags
  • H1 0
  • H2 0
  • H3 0
  • H4 0
  • STRONG 0
  • A 16
  • IMG 2
Page Size
4.92Kb
Code to Text Ratio
44.07% (Text size 2.17Kb and Code size 2.75Kb)
Http Header
HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache
Set-Cookie: sezzionName=4432p0l5vgpjmjbrbhg3s3vrb5; path=/; HttpOnly
cache-control: no-cache
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Date: Thu, 25 Feb 2016 20:04:32 GMT
Age: 0
Connection: keep-alive

SemRush Metrics
Semrush Rank2610488Rank based on keywords, cost and organic traffic
Keywords18Number of keywords in top 20 Google SERP
Organic Traffic55Number of visitors coming from top 20 search results
Cost (in USD)0$How much need to spend if get same number of visitors from Google Adwords
Adwords Keyword0Keywords a website is buying in Google AdWords for ads that appear in paid search results.
Adwords Traffic0Number of visitors brought to the website via paid search results.
Adwords budget (in USD)0$Estimated budget spent for buying keywords in Google AdWords for ads that appear in paid search results (monthly estimation).
DNS Report
HostTypeClassTTLExtra
kulczykinvestments.comAIN3600ip: 92.43.117.40
kulczykinvestments.comNSIN3600target: ns2.nazwa.pl
kulczykinvestments.comNSIN3600target: ns1.nazwa.pl
kulczykinvestments.comNSIN3600target: ns3.nazwa.pl
kulczykinvestments.comSOAIN3600mname: ns1.nazwa.pl
rname: biuro.nazwa.pl
serial: 2008133200
refresh: 28800
retry: 7200
expire: 604800
minimum-ttl: 86400
kulczykinvestments.comMXIN3600pri: 5
target: smtp3.kulczykinvestments.com
kulczykinvestments.comTXTIN3600txt: MS=ms29429790
entries: Array
kulczykinvestments.comTXTIN3600txt: v=spf1 mx -all
entries: Array
IP Address Information
Server IP
92.43.117.40
Server Location
,,Poland
ISP
Beyond.pl sp. z o.o
Location on MAP
Whois Record
	  [Querying whois.verisign-grs.com]
[Redirected to whois.netart-registrar.com]
[Querying whois.netart-registrar.com]
[whois.netart-registrar.com]
Domain Name: kulczykinvestments.com
Registry Domain ID: 1522938883_domain_com-vrsn
Registrar WHOIS Server: whois.netart-registrar.com
Registrar URL: http://www.netart-registrar.com
Updated Date: 2015-09-09T08:41:41Z
Creation Date: 2008-10-06T13:07:12Z
Registrar Registration Expiration Date: 2016-10-06T13:07:12Z
Registrar: NetArt Sp. z o.o.
Registrar IANA ID: 1456
Registrar Abuse Contact Email: abuse@netart-registrar.com
Registrar Abuse Contact Phone: +48.122978885
Reseller: nazwa.pl
Domain Status: ok http://www.icann.org/epp#ok
Registry Registrant ID: Not Available From Registry
Registrant Name: Karol Maziukiewicz
Registrant Organization: Kulczyk Holding S.A.
Registrant Street: Krucza 24/26
Registrant City: Warszawa
Registrant State/Province: mazowieckie
Registrant Postal Code: 00-526
Registrant Country: PL
Registrant Phone: +35.226420428
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: k.maziukiewicz@kspreim.com
Registry Admin ID: Not Available From Registry
Admin Name: marek dusio
Admin Organization: Kulczyk Holding S.A.
Admin Street: Krucza 24/26
Admin City: Warszawa
Admin State/Province: mazowieckie
Admin Postal Code: 00-526
Admin Country: PL
Admin Phone: +48.504111005
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +48.226212013
Admin Fax Ext:
Admin Email: m.dusio@kulczykinvestments.com
Registry Tech ID: Not Available From Registry
Tech Name: marek dusio
Tech Organization: Kulczyk Holding S.A.
Tech Street: Krucza 24/26
Tech City: Warszawa
Tech State/Province: mazowieckie
Tech Postal Code: 00-526
Tech Country: PL
Tech Phone: +48.504111005
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +48.226212013
Tech Fax Ext:
Tech Email: m.dusio@kulczykinvestments.com
Name Server: ns2.nazwa.pl
Name Server: ns3.nazwa.pl
Name Server: ns1.nazwa.pl
DNSSEC: unsigned

URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2016-02-25T19:53:30Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit: https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en.

WHOIS Terms of Use
1. WHOIS database is administered by NetArt Sp. z o.o. It contains information on domains with respect to which the company provides administration and technical services.
2. NetArt sp. z o.o. shall not be liable for any torts committed by Domain Name Holder.
3. Furthermore, NetArt Sp. z o.o. shall not be liable for any damage caused as a result of the actions or omissions of Domain Name Holder, including, but not limited to, violation of intellectual property rights, trademark rights or personality rights; all claims related thereto shall be brought directly to Domain Name Holder.
4. All data displayed is made available for the purpose of contacting Domain Name Holder or for purposes directly related to domain name.
5. By using WHOIS, you shall be deemed to have accepted WHOIS Terms of Use and confirmed that the data will be used for lawful purposes. Furthermore:
a) you shall not enable or otherwise support the transmission of mass unsolicited commercial advertising or solicitations to Domain Name Holder’s address, e-mail address, telephone number or facsimile number,
b) data may not be used for marketing purposes,
c) data may not be sold or used for redistribution purposes.
6. Copying, reproducing, distributing or using the data available in WHOIS database operated by NetArt Sp. z o.o. otherwise than provided for in these WHOIS Terms of Use shall be prohibited.
7. NetArt Sp. z o.o. reserves the right to restrict access to WHOIS database, impose a limit on the number of queries, and amend these WHOIS Terms of Use.

Zasady korzystania z bazy WHOIS
1. Baza danych WHOIS jest zarz?dzana przez NetArt Sp. z o.o., i prezentuje dane dotycz?ce domen dla których firma ?wiadczy obs?ug? administracyjn? i techniczn?.
2. NetArt sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialno?ci za czyny zabronione pope?nione przez Abonenta domeny.
3. NetArt Sp. z o.o. nie odpowiada równie? za szkody spowodowane dzia?aniem lub zaniechaniem Abonenta domeny – w szczególno?ci nie odpowiada z tytu?u naruszenia praw w?asno?ci intelektualnej, prawa ochronnego do znaku towarowego lub naruszenia dóbr osobistych – wszelkie roszczenia z tym zwi?zane uprawniony powinien zg?asza? bezpo?rednio do Abonenta domeny.
4. Wszelkie wy?wietlane dane udost?pniane s? w celu umo?liwienia kontaktu z Abonentem domeny lub w celach bezpo?rednio zwi?zanych z nazw? domeny.
5. Korzystaj?c z bazy WHOIS, akceptuj? Pa?stwo Zasady korzystania z bazy WHOIS po?wiadczaj?c jednocze?nie, i? dane b?d? u?ywane w celach zgodnych z prawem, jak równie?:
a) nie b?d? Pa?stwo umo?liwia? lub te? w inny sposób wspiera? przekazywania masowych i niechcianych reklam lub ofert na adres Abonenta domeny, adres e-mail Abonenta, numer telefonu lub numer faks,
b) dane nie mog? by? wykorzystywane w celach marketingowych,
c) dane nie mog? zosta? sprzedane lub wykorzystane w celach redystrybucji.
6. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie lub inne ni? wynikaj?ce z Zasad korzystania z bazy WHOIS wykorzystywanie danych dost?pnych w bazie WHOIS obs?ugiwanej przez NetArt Sp. z o.o. jest zabronione.
7. NetArt Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia dost?pu do bazy WHOIS, na?o?enia limitu na liczb? odpyta?, jak równie? do zmian Zasad korzystania z bazy WHOIS.	  

Analyze Another Website

Advertisement

Recently Viewed